Årsskriftet 2020 er udkommet! - Grundtvigs Højskole