Tilmelding

Tilmeld dig et højskoleophold

Ansøgning om optagelse lange højskoleophold

 • Retningslinjer på lange højskoleophold

  På Grundtvigs Højskole er man ansvarlig både for sit eget og det fælles liv. Derfor har vi følgende regler for adfærd, for at det fælles liv og de faglige ambitioner kan få bedst mulige vilkår:

  Alkohol og stoffer
  Det er ikke tilladt at nyde alkohol på skolen på dage, hvor der er undervisning dagen efter. Undtagelser er ved cafeaftener og evt. ved særlige lejligheder, hvor lærerrådet kan søges om dispensation. Brug af hash, speed og narkotika m.v. samt misbrug af øl og spiritus er ikke foreneligt med et højskoleophold og kan medføre bortvisning uden yderligere varsel.

  Rygning
  Det er ikke tilladt at ryge indenfor på højskolen.

  Mødepligt
  Der er mødepligt til undervisning og fællesopgaver som morgensang, ganggruppemøder, fællesmøder, undervisning, foredrag, spoken word – samt til hustjeneste og rengøring. Mere end 10 % fravær medfører advarsel. Efterfølgende højt fravær medfører bortvisning. Hvis man ikke kan komme til timerne bedes faglæreren informeret herom.

  Ved ansøgning om optagelse tilkendegiver man ved sin underskrift, at man er indforstået med disse regler.

Tilmelding til sommerkurser:

Se de enkelte kurser under Sommerkurser