Et slag for ytringsfriheden og retssikkerheden... - Grundtvigs Højskole