Støttemuligheder

Individuel elevstøtte
Du har mulighed for at søge individuel elevstøtte. Støtten ydes primært til elever som er danske statsborgere eller sidestillede dermed, som skal betale deres ophold selv og har svært ved dette. Individuel elevstøtte gives kun, hvis man tilmelder sig og gennemfører minimum 12 uger. Støtten optjenes med normalt mellem 100 og 300 kr. pr. uge, som bruges til at reducere betalingen i slutningen af det tilmeldte højskoleophold. Individuel elevstøtte kan ikke søges hvis man kan modtage støtte til unge uden ungdomsuddannelse.

Internationale elever
Elever fra hele verden (undtaget danske statsborgere og elever fra Færøerne og Grønland) kan søge stipendium på 460 kr. pr. uge til et højskoleophold af mindst 8 ugers varighed. Stipendiet skal søges på højskolen ved at udfylde formularen på hjemmesiden. Det er en betingelse, at udenlandske elever kan følge den almindelige undervisning på skolen. Undervisningen foregår på dansk. Formular: Støtte for udlændinge

Støtte til unge uden ungdomsuddannelse
Der er mulighed for at få en særlig støtte til unge uden ungdomsuddannelse. Støtte gives hvis man har en uddannelsesplan, hvor et højskoleophold indgår. Hvis det bliver skrevet ind i uddannelsesplanen, kan du også få tilknyttet en lærer, som du kan bruge som mentor. Der er sat tid af til både start-, midtvejs og afslutningssamtale og til løbende samtaler ugentligt med din mentor.

Pitstop – Støtte til studerende
Er du studietræt og har brug for en pause fra studiet? Som studerende på en videregående uddannelse, har du mulighed for at tage på højskole. Vi kalder det et pit-stop. Det gør vi, fordi vi tror på, at du på højskolen kan få et pusterum, der gør, at du bliver tanket op med ny engagement, kreativitet og energi. Elever på pit stop-ordningen har mulighed for at opnå en besparelse på op til 50 procent på lange højskoleophold.

Legat
Elevforeningen råder over flere stipendier, som du kan få nærmere oplysninger om ved henvendelse til os eller på vores hjemmeside www.grundtvigselever.dk

Kommunestøtte
Nogle få danske kommuner yder støtte til højskoleophold – spørg din kommune.

Supplerende kommunestøtte
Nogle kommuner yder særlig støtte til unge arbejdsløse under 30 år (specielt til 18-30-årige på kontanthjælp).

Ledige under 25 år
kan komme på højskole det første halve år af ledighedsperioden med halve dagpenge. Skal aftales med A-kasse/Jobcenter.

Dagpenge og kontanthjælp
I forbindelse med aktivering kan højskoleophold være en mulighed. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jobcentret eller din kommune.

Sygedagpenge
Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke forhindrer evt. behandling.

Sydslesvig og Sønderjylland
Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

Færøske elever kan søge rejsestipendium til minimum ét studieår fra Studulsstovnurin, Tórshavn. www.studul.fo tlf:+298 356 800

Grønlandske elever skal kontakte den lokale fritidsinspektør/hjemmestyret.

Islandske elever kan søge støtte hos: Foreningen Norden, Kbh. Ø tlf: +45 35 42 63 25. Derudover er det muligt at søge Nordplus legat via Nordisk informationskontor www.akmennt.is/nu

Svenske elever kan søge støtte gennem: Centrala Studiestödsnämmden, www.csn.se , tlf: +46 60 18 60 00

Norske elever kan søge stipendium og lån til ophold af mindst 3 måneders varighed gennem: Statens lånekasse for utdanning, Oslo www.lanekassen.no , tlf: +47 22 72 67 00. Betaling for undervisning svarer til 65% af skolepengene.

Finske elever kan søge støtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem Pohjola-Norden tlf:+358 9 4542 0800

Kontakt os, hvis du ønsker de omtalte støttemuligheder uddybet.