Kulturministeren var på besøg på Grundtvigs Højskole

07/08/2023

Flere elever på højskolerne

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt lagde i juni 2023 vejen forbi Grundtvigs Højskole. Han betonede vigtigheden af højskolerne i Danmark og ser gerne, at der kommer endnu flere på højskole, men også at diversiteten i elevgruppen gerne må være større. Det er en ambition vi deler og arbejder for både på Grundtvigs og i Foreningen af Folkehøjskoler.

Efter et møde med højskoleforeningens formand Lisbeth Trinskjær, generalsekretær Betina Egede Jensen, bestyrelsesformand Jes Fabricius Møller og forstander på Grundtvigs Jakob Mejlhede Nielsen, adresserede han eleverne ifm. deres fællesmøde og svarede på elev-spørgsmål, bl.a. om hvordan vi skal øge diversiteten og hvordan vi skal håndtere Ruslands deltagelse i internationale sportsbegivenheder.

 

Højskolerne er en kæmpe vindersag for samfundet

Engel-Schmidt er opvokset i Birkerød og har aldrig selv gået på højskole, men har ved flere lejligheder besøgt diverse højskoler til debatmøder. Selvom kulturministeren ikke selv har været højskoleelev lagde han ikke skjul på sin begejstring for højskolerne da han besøgte Grundtvigs.

”Højskolerne er en kæmpe vindersag for samfundet, og dét at være på højskole er jo en fed oplevelse. Men jeg ville ønske, at en bredere gruppe af befolkningen kom på højskole.”

Eleverne på Grundtvigs karaktertræk er meget ens: Etniske danskere i tyverne fra økonomisk stærke hjem som har bestået en gymnasial uddannelse.

Efter en elev spurgte ministeren hvad han ville gøre ved den manglende diversitet på højskolerne svare Engel-Schmidt at han tror på stipendier, bredere oplysning samt dialog med dem der vælger højskolerne fra.

“Er det, fordi de ikke har været informeret om muligheden, er det, fordi de ikke har penge til det, eller er det, fordi ens venner ikke er taget på højskole? Der er nogle kulturelle og sociale barrierer, og jeg vil godt sætte penge af til at undersøge det.”

Inden ministeren kørte tilbage til Christiansborg, spurgte han eleverne om de internt ville overveje hvilke argumenter de synes er bedst ift. at tage på Højskole.

“Hvis I skulle overtale et menneske, der ikke går her i dag, til at gå på højskole, hvad ville I så sige? Og hvis I nu synes, der er nogle af svarene, der er ekstra gode, så send dem rigtig gerne forbi ministeriet,”.

Foto: Joachim Adrian