Bevægelse

Bevægelse er faget, hvor vi hilser på hinanden, sætter musik på og udvikler vores kropslige forståelse og kundskaber.

Fokus i undervisningen er ikke at komme i bedre form, det er blot en mulig sidegevinst. Fokus er at lære sin krops stærke og svage sider bedre at kende, samt at få kendskab til måder, hvorpå man hele tiden kan udvikle sig kropsligt. Vi kommer til at arbejde med smidighed/bevægelighed, balance, power, ro, muskelkontrol, rotation, kontakt og meget mere. Alt sammen i et roligt, nærværende og sjovt fællesskab.

Bliv inspireret til bevægelse

Faget indeholder elementer med inspiration fra forskellige bevægelsesformer som f.eks. yoga, gymnastik, moderne dans, ballet afro/dancehall mm.

Indholdet i undervisningen lægger op til inddragelse af deltagernes ønsker samtidig med, at vi nysgerrigt går til de forskellige kropsbevægelser vi møder.

Der stilles ingen krav til dig som deltager og din fysiske formåen eller kendskab til noget som helst af det ovenstående. Alt vil blive gennemgået, og meget vil gå igen fra gang til gang. På den måde vil du som deltager forhåbentlig opleve en kropslig og mental udvikling.

Det eneste der kræves er en krop, bevægeligt tøj, nysgerrighed og godt humør.