Svend Brinkmann – Oplevelsessamfundet – Offentligt foredrag

Var det en god oplevelse? Sådan bliver moderne mennesker spurgt, uanset om vi har besøgt et offentligt toilet, bestilt en vare på internettet eller været til en begravelse. Vi lever i et oplevelsessamfund, hvor enhver værdi gøres op i, om individet har fået en god oplevelse, og hvor oplevelsesøkonomien er vokset enormt ved at appellere til forbrugernes begær efter underholdning.

I oplevelsessamfundet er oplevelser blevet kampplads for mange af tidens debatter. Man er på den ene side krænket, hvis man oplever at være krænket, men på den anden side kan en kritik også altid affejes med henvisning til, at noget bare var en subjektiv oplevelse. Problemet for begge sider er, at tidens diskussioner har svært ved at bevæge sig ud over det subjektive. Oplevelsessamfundets debatter kortslutter, når de ikke længere handler om, hvordan verden er, men kun om hvordan den opleves.

I foredraget introducerer Svend Brinkmann ideen om oplevelsessamfundet, analyserer kritisk dets grundlæggende funktionsmåde og leverer et bud på en forståelse af mennesker, der ikke spærrer dem inde i psykologiserede oplevelsesrum, men genfinder en mere umiddelbar måde at være i verden på. Vi må insistere på en fælles virkelighed, hvis vi skal leve fornuftigt sammen og løse tidens store problemer.

Pris: 200 kroner
Tilmeld dig her
OBS. billetten skal købes online, der kan ikke købes billet i døren.