Peter Hummelgaard

Peter Hummelgaard, Socialdemokratiet, fortæller om sit arbejde som beskæftigelsesminister, som handler om styrket arbejdsmiljø, ret til tidlig folkepension for nedslidte lønmodtagere og kampen mod social dumping.

Beskæftigelsesministeren vil indled med et kort oplæg, og derefter vil der være god tid til spørgsmål og debat. Forstander ved Grundtvigs Højskole, Jakob Mejlhede Nielsen, er ordstyrer.

Debatten arrangeres i samarbejde med AOF, Arbejdernes Oplysningsforbund.

Det er nødvendigt at købe billet til arrangementet på forhånd via dette link:

Køb billet til debatmøde med Peter Hummelgaard

Sted: Grundtvigs Højskole, Foredragssalen
Tid: Tirsdag den 3.marts kl.17.00
Entré, kaffe og kage: 50 kroner

Alle er velkomne!

Foto: Marie Hald