Filosofi – fri os for terror

Uge 31

Filosofikursus i samarbejde med Filosofisk Forum

Tilmeld dig dette kursus!
Kursusbeskrivelse

Mange betragter i dag terror som det værste onde, man kan forestille sig. Men er der grund til at frygte den mere end andet? Den er ganske vist ikke almindelig krig, for mens man kan hævde, at der er ting, man normalt undlader at gøre i en krig, så den kan blive “retfærdig”, er terror netop kendetegnet ved, at den tillader sig alt, f.eks. halshugning af sagesløse, der optages på video og sendes ud til alle.
Den nedbryder forskellen på krig og fred; den er global og går på tværs af alle grænser; den skelner ikke mellem soldater og civile og rammer os på steder, vi ikke kan forudse.

Vi må derfor spørge: Hvad er terrorens (u)væsen? Hvorfor frygter vi den mere end andre ulykker? Er det eneste, vi virkelig må frygte, ikke frygten selv?
Vi frygter så meget for vores sikkerhed, at vi tillader den ene indskrænkning af vores frihed efter den anden. Vi får en sikkerhedsstat og et kontrolsamfund. Bør vi ikke snarere frygte det?

Derfor bør “Fri os for terror” betyde: “Fri os for frygten for terror!”

Kurset er en del af en fælles højskoleuge, hvor der også er et male- og et fotohold i huset. Måltider og enkelte programpunkter er fælles.

Kursusleder: Kim Faurschou

Program

(Ret til ændringer forbeholdes)

Søndag den 30. juli

15.30-17.30 Ankomst og indkvartering
19.30 “Undtagelsestilstande”. Undtagelsen er blevet reglen, den regel der legitimerer den politiske handling. Problemet bliver dog, at friheden forsvares gennem en indskrænkning af friheden. Kim Faurschou, højskolelærer

Mandag den 31. juli
Tema: Kultur
09.00 “Overvågning” Anders Albrechtslund, ph.d.
11.00 Studiekredse
14.30 “Terrorisme og kapitalisme” – Om Alain Badious analyse af terrorangrebene i Paris. Mads Peter Karlsen, ph. d.
19.30 “Islam i vesten fører til terror” Marie Krarup, MF. Forsvars- og gymnasieordfører for DF.

Tirsdag den 1. august          
Tema: Religion
09.00 “Hvad er jihadisme”  Jakob Skovgaard-Petersen dr. Phil.
11.00 Studiekredse.
14.30 “Terror er teater” Christoffer Bruun, cand. mag.
19.30 ”Apokalyptik og terrorisme” Da Omar el-Hussein for to år siden begik sin terrorhandling i København, fandt man et bogmærke ved sura 21. Teksten giver os et indblik i, hvilke religiøse og apokalyptiske forestillinger, der kan have haft betydning for hans handlinger. Det rejser spørgsmålet om, hvad apokalyptik i grunden er for et fænomen, og hvordan det er blevet fortolket. Jørgen Juul Petersen, cand. theol.

Onsdag den 2. august        
Tema: Menneske
09.00 “Teologisk terror: Apokalypsens antropologiske betydning” Ulrik Houlind Rasmussen ph. d.
13.30 Udflugt
19.30 ”Terrorens æstetik” Hvem og hvad der får en til henholdsvis at kysse og skrige hos Edward Munch er flintrende ligegyldigt. Kysset og skriget selvstændiggør sig i hans billeder som døden gør det i selvmordsterroristens aktion, når vi hører om den i medierne. Det er her de er bestemt til at dø. Mens vi ser på. Arno Victor Nielsen mag. art.

Torsdag den 3. august          
Tema: Politik
09.00 “Absolut ondskab? – Filosofi i terrorens tid ” Jacob Rendtorff dr.scient. adm.
11.00 Studiekredse.
14.30 ”Ytringsfrihedens udfordringer: Historiske og nutidige” – Ytringsfrihedens danske historie fra Reformation til i dag. Jacob Mchangama har sammen med Frederik Stjernfelt skrevet den stærkt anmelderroste bog ”MEN Ytringsfrihedens historie i Danmark”
19.30 “Hvad er det med den terror? ved Per Stig Møller dr. Phil.

Fredag den 4. august            
Tema: Etik
09.00 “Frygten for frygten” Peter Kemp, dr. theol. & phil.
14.00 Paneldebat ved Filosofisk Forum
17.00 Fernisering ved male- og fotoholdet
18.00 Festmiddag og afslutningsaften.

Lørdag den 5. august
Afrejse i løbet af formiddagen.

Faste tider:
08.00  Morgenmad
08.45 Morgensamling
12.15  Frokost
18.00  Aftensmad
21.00  Aftenkaffe/te

Studiekredsene er et tilbud om ud fra korte filosofiske tekster at diskutere emner i tilknytning til dagens tema. Som studiekredsledere medvirker filosoffer fra Filosofisk Forum og fra højskolen.