Seminar om bandekriminalitet

Dato: 18.-19. september 2017

"Forebyggelse og exit handler ikke kun om at hindre kriminalitet, men om at skabe inkluderende fællesskaber, som giver de unge, forældre, myndigheder og lokalsamfund nye handlemuligheder"

-Netværk du kan bruge i din hverdag

-Viden du kan bruge i praksis

Deltagere

Seminaret henvender sig til alle, der i deres arbejdsliv og dagligdag har berøring med det forebyggende og exit arbejdet. Vi ønsker at tænke i helhed og handle på tværs af praksisser for at opbygge et kendskab til hinandens praksis, samt en fælles forståelse for hvordan man kan arbejde med målgruppen.

Seminaret er særligt relevant for politi, SSP, Exit medarbejdere, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, pædagoger, inklusionspædagoger, socialpædagoger, klubmedarbejdere, ungdomsvejledere, psykologer, integrationskonsulenter, forskere, boligforeninger, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, frivillige, embedsmænd og politikere.

Indhold

Seminaret er sammensat af foredrag, workshops og paneldebatter ved professionelle, førende forskere og frivillige fra ind- og udland, som arbejder med forebyggelse af udenforskab, konflikter, vrede, ungdomskriminalitet og exit. Efter alle oplæg og i alle workshops har du mulighed for at stille fremadrettede og kritiske spørgsmål om problemstillinger med direkte relevans for dit eget arbejde.

Pris: 2000 kr eks moms, inklusiv seminar og fuld kost. Tillæg ved overnatning.

Kontakt: Søren Lerche, kursusleder: soren@grundtvigs.dk Tlf. 50488192

Vi forbeholder os ret til ændringer

Download program
Program

MANDAG 18.9

Dagens tema: Den aktuelle situation og nye initiativer

8.30-10.00 Ankomst, indkvartering, kaffe og brød.

10.00-10.10 Velkomst og introduktion til seminaret.

10.10-11.00 Status på den aktuelle situation: Flere og flere internationale grupper kommer til Danmark. Siden maj 2016 har vi set en vækst i skyderier og konfrontationer. Ligeledes har organisationer som Black Army og LTF markeret sig kraftigt, hvor de står bag narkohandel, afpresning og generel utryghed i de byer, hvor de holder til. Hvordan forholder politiet sig til situationen? Hvilke anbefalinger har de til kommunale medarbejdere og civilsamfund?
Ved Politiinspektør Kim Kliver.

11.15-12.30 Erfaringer fra tidligere bandemedlemmer. Hvordan opstår banderne, hvordan rekrutterer de, hvordan kommer konflikterne ud af kontrol, hvilken indflydelse har konflikterne på de yngre på vej ind og hvordan kan konflikterne både fastlåse men også skubbe de ældre ud af miljøet.
Ved to tidligere bandemedlemmer.

12.30-13.30 Frokost

13.30-14.00 Konfliktmægling: Når forældre og civilsamfund tager ansvar. Forældre til unge som bevæger sig i områderne hvor bandekonflikterne finder sted, kan føle sig nødsaget til at tage del i at stoppe skyderierne.
Khalid Alsubeihi vil fortælle om at leve på Nørrebro, som forældre og som aktiv del af civilsamfundets forebyggende arbejde. Ved Khalid Alsubeihi, der tidligere har stået i spidsen for det kriminalitetsforebyggende netværk Fædregruppen på Nørrebro og som også tidligere succesfuldt har været med til at konfliktmægle.

14.00-14.45  Top 600
Erfaringer fra Amsterdam Kommune, hvor man har formået at fængsle de mest aktive kriminelle og neutralisere de uroskabende samt at kombinere det med en indsats som hindrer at nye grupper opstår.
Oplæg ved Amsterdam politi og kommune.
Ved Amsterdam Kommune Petra Nijmeijer og Martijn Schippers

14.45-15.15 Pause

15.15-16.00 Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) i Albertslund har siden etableringen i foråret 2015 arbejdet efter PRO-modellen (proaktiv, reaktiv og operativ). Udover en tredelt organisation, indebærer modellen at der arbejdes på tværs af alle aldre og sektorer, ligesom alle kriminalitetstyper behandles efter samme enkeltsagskoncept.
Ved Kasper Fisker, stabschef i DKE Albertslund Kommune.

16.15-17.00 Arbejdsmarkedet: Mange tidligere bandemedlemmer vil gerne ind i kokkefaget. Hvorfor er kokkefaget interessant. Hvilke strukturer og dynamikker giver kokkefaget og hvordan kan en arbejdsgiver overkomme de udfordringer som et tidligere bandemedlem står i.
Ved kok og direktør Morten Raun og et tidligere bandemedlem

17.15-18.00 Paneldebat med udgangspunkt i dagens oplæg, diskussioner og spørgsmål fra salen

18.00 Aftensmad og network

TIRSDAG 19.9

Dagens tema: Forebyggelse, exit og inddragelse af civilsamfund. Hvordan kan vi skabe fleksible muligheder i en tid hvor meget handler om straf?

8.00-8.45 Morgenmad

9.00-9.45 Bandeudsatte drenge 15-18 årige. Bandernes stærkeste pull-faktorer og hvordan miljøet mister sin glans, når de bandeudsatte unge drenge spærres inde på sikret institution.
Oplægget bygger på en netop afsluttet ph.d., hvor 17 anbragte unge er blevet interviewet.
Ved Ph.d. studenrende Juliane Ledet Jespersen

10.00-10.45 Psykiatrisk Center Sankt Hans. En personlig historie fra tidligere ledende medlem af en bandegruppering i dialog med en afdelingssygeplejerske fra Sankt Hans. Afsoning i forskellige
fængsler, en stigende vrede og radikaliseringsproces, indlæggelse på Psykiatrisk Center Sankt Hans.
Ved Afdelingssygeplejske Rasmus Bo Greve og et tidligere bandemedlem

11.15-12.00 Exitarbejdets kompleksitet. De mange udfordringer og hvordan man overkommer dem?
Ved Direktør i Comeback Poul Kellberg og Cafe exit Louise Warmning

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.30 Workshop

Workshop 1. Exit: Cafe Exit og samarbejdet med kommuner, kriminalforsorgen og civilsamfund.
ved Cafe Exit Louise Warmning

Workshop 2. Introduktion: Bandernes opstående historisk og i dag og hvordan kan man arbejde forebyggende og med exit af bander, når man har en forståelse for deres opståen og dynamikker.
Ved Grundtvigs Højskole Søren Lerche, Ph.d. Juliane Ledet Jespersen og Comeback Poul Kellberg

Workshop 3. Bandekriminelle og psykisk sygdom. Hvordan arbejder man med bandemedlemmer som er psykisk syge? Hvilke udfordringer har kommuner og kriminalforsorgen og hvordan kan en behandling have gode resultater i forhold til at hjælpe tidligere bandekriminelle videre i livet?
Rasmus Bo Greve og et tidligere bandemedlem

14.45-15.30 Afsluttende debat og opsamling.
Hvad mener vi, når vi taler forebyggelse og bekæmpelse? Dilemma ved at kunne navigere imellem den politiske diskurs og praksis. Hvordan undgår vi, at de forebyggende initiativer falder ind under den hårde bekæmpelsesdiskurs?
Dialog mellem publikum og panel ved Professor Line Lerche Mørck og stabschef Kasper Fisker

15.30-15.45 Farvel og tak

Tilmelding