Seminarer
Hvert år inviterer Grundtvigs Højskole til seminar om bandekriminalitet, ekstremisme og forebyggelse. På seminarerne mødes professionelle, forskere, politikere, og frivillige for at drøfte, hvordan vi skal arbejde med området
Seminar om Bandekriminalitet

18. - 19.september 2017
Seminaret henvender sig til alle, der i deres arbejdsliv og dagligdag har berøring med det forebyggende og exit-arbejdet. Vi ønsker at tænke i helhed og handle på tværs for at opbygge et kendskab til hinandens praksis, samt en fælles forståelse for, hvordan man kan arbejde med målgruppen.

Seminaret består af oplæg, paneldebatter og workshops, og der vil være indlæg fra både ind- og udland.

Nærmere info og tilmelding

PowerPoints fra Bandeseminariet:
PRO-modellen
The top 600 approach
Studie af bandeudsatte drenge anbragt på institution