Radio- og fotoholdet udstiller på Riget... - Grundtvigs Højskole