"Jeg mener en masse. Men jeg vil bruge mine kræfter på højskolen" - Grundtvigs Højskole