Forårsskolen slutter før tid - Grundtvigs Højskole