Flere sommerkurser er allerede udsolgte - Grundtvigs Højskole