FØDT 1994 I STUDERER PÅ DET KONGELIGE KUNSTAKADEMI PÅ MALERSKOLEN & UDDANNET FRA FOTOSKOLEN FATAMOGANA

Jeg er tidligere elev (E2014), og har både været i elevbestyrelsen og gæstelærer siden. I min fritid elsker jeg at holde selskaber og eksperimentere med madlavning og bagværk