Når det perfekte bliver det normale

Med udgangspunkt i sin forskning om unges trivsel og mistrivsel fortæller Niels Ulrik Sørensen om et ungdomsliv, hvor der på alle arenaer er pres på at skabe sig selv og leve op til forestillinger om perfektion. Han trækker tråde til samfundstendenser som fx individualisering, konkurrencestat og performancekultur.

Niels Ulrik Sørensen er souschef og lektor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, hvor han forsker i ungdomskultur, kropskultur og trivsel. Han har skrevet en række bøger om ungdomslivet bl.a. “Den svære ungdom” og “Et helt normalt perfekt selv”.

Sted: Grundtvigs højskole, Foredragssalen
Tid: Tirsdag den 24.oktober kl.19.30
Entré, kaffe og kage: 80 kroner

Se hele kalenderen