Seminar om tidlig forebyggelse

Dato: 20. september 2017

"Forebyggelse og exit handler ikke kun om at hindre kriminalitet, men om at skabe inkluderende fællesskaber, som giver de unge, forældre, myndigheder og lokalsamfund nye handlemuligheder"

-Netværk du kan bruge i din hverdag

-Viden du kan bruge i praksis

Download brochure
Deltagere

Seminaret henvender sig til alle, der i deres arbejdsliv og dagligdag har berøring med det forebyggende og exit arbejdet. Vi ønsker at tænke i helhed og handle på tværs af praksisser for at opbygge et kendskab til hinandens praksis, samt en fælles forståelse for hvordan man kan arbejde med målgruppen.

Seminaret er særligt relevant for politi, SSP, Exit medarbejdere, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, pædagoger, inklusionspædagoger, socialpædagoger, klubmedarbejdere, ungdomsvejledere, psykologer, integrationskonsulenter, forskere, boligforeninger, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, frivillige, embedsmænd og politikere.

Indhold

Seminaret er sammensat af foredrag og paneldebatter ved professionelle og førende forskere, som arbejder med forebyggelse af udenforskab, konflikter, vrede, ungdomskriminalitet. Efter alle oplæg har du mulighed for at stille fremadrettede og kritiske spørgsmål om problemstillinger med direkte relevans for dit eget arbejde.

Arrangeret af Grundtvigs Højskole og Århus Universitet (Engage)

Pris: 1000 kr. eks moms, inklusiv seminar og fuld kost. Tillæg ved overnatning.

Hvis man tilmelder sig de to andre seminarer i denne uge vil man få 500 kr. i rabat.

Kontakt: Søren Lerche, kursusleder: soren@grundtvigs.dk Tlf. 50488192

Vi forbeholder os ret til ændringer

Download program
Program

Onsdag 20.9

Dagens tema: medborgerskab, just in time pædagogik, helhedsorienterede forebyggende indsatser.

8.30-10.00 Ankomst, indkvartering, kaffe og brød

10.00-10.10 Velkomst og introduktion til seminaret

10.10-11.00 Oplæg ved Undervisningsministeriet: De nyeste indsatser

11.15-12.00 ’Just in time’ pædagogik handler om at lærere, pædagoger, elever, forældre, lokale samarbejdspartnere, lokalsamfund, arbejder med ’emergent listening’, dvs. reagerer involverende, når de spotter unge ’i problemer’. Det kan fx være via udadvendte projekter, sammen med andre, hvor de unge får en aktiv og ansvarlig position – hvor deres potentielle ressourcer kan få substans. Eksempelvis kan skolen i samarbejde med andre aktører arbejde med ”smooth room” / bevægelig ’just in time’ pædagogik, der går på tværs af det sociale og det faglige. Tværgående samarbejde med parter udenfor folkeskolen. Det handler om at skabe muligheder for ”fællesskabelse”. Organisatorisk kan aktiviteten udspringe af lokale partnerskaber på tværs af forskellige aktører.

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.30 Forebyggelsesindsats fra 0. til 6. klasse. Udviklingsprojektet ”cand. selv”, et samarbejde mellem SSP Hillerød og en skole. Det handler om oprettende-, opretholdende- og genoprettende praksis

13.30-14.00 Helhedsorienteret forebyggende indsats: En kommunes helhedsorienteret indsats med en gruppe børn og unge, som viser stærke tegn på mistrivsel.

14.15-15.00 Writers Matter: Cultural Narrative Building through Writing
Professor Sami Adwan har udviklet Writers Matter programmet, som giver en motiverende tilgang til, at eleverne frit kan skrive om familieliv, fællesskaber, venner, frygt, håb, forventninger og forventninger. Studerende vedrører historier og livserfaringer fra andre elever i samme alder både i deres egen skole og i skoler i forskellige dele af regionen, som oplever livet på en anden måde. Denne strategi hjælper eleverne til at udvikle mere positive holdninger til andre, mere aktivt lytte til forskellige perspektiver og forhåbentlig rette negative billeder eller stereotyper, de har udviklet af naturen af ​​at leve i dette område af konflikt og had.

15.15-16.00 Opsamlende debat og spørgsmål

16.00-16.15 Farvel og tak

Tilmelding