Seminar om bandekriminalitet

Dato: 18.-19. september 2017

"Forebyggelse og exit handler ikke kun om at hindre kriminalitet, men om at skabe inkluderende fællesskaber, som giver de unge, forældre, myndigheder og lokalsamfund nye handlemuligheder"

-Netværk du kan bruge i din hverdag

-Viden du kan bruge i praksis

Download brochure
Deltagere

Seminaret henvender sig til alle, der i deres arbejdsliv og dagligdag har berøring med det forebyggende og exit arbejdet. Vi ønsker at tænke i helhed og handle på tværs af praksisser for at opbygge et kendskab til hinandens praksis, samt en fælles forståelse for hvordan man kan arbejde med målgruppen.

Seminaret er særligt relevant for politi, SSP, Exit medarbejdere, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, pædagoger, inklusionspædagoger, socialpædagoger, klubmedarbejdere, ungdomsvejledere, psykologer, integrationskonsulenter, forskere, boligforeninger, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, frivillige, embedsmænd og politikere.

Indhold

Seminaret er sammensat af foredrag, workshops og paneldebatter ved professionelle, førende forskere og frivillige fra ind- og udland, som arbejder med forebyggelse af udenforskab, konflikter, vrede, ungdomskriminalitet og exit. Efter alle oplæg og i alle workshops har du mulighed for at stille fremadrettede og kritiske spørgsmål om problemstillinger med direkte relevans for dit eget arbejde.

Pris: 2000 kr eks moms, inklusiv seminar og fuld kost. Tillæg ved overnatning.
Hvis man tilmelder sig de to andre seminarer i denne uge vil man få 500 kr i rabat.

Kontakt: Søren Lerche, kursusleder: soren@grundtvigs.dk Tlf. 50488192

Vi forbeholder os ret til ændringer

Download program
Program

MANDAG 18.9

Dagens tema: Den aktuelle situation og nye initiativer

8.30-10.00 Ankomst, indkvartering, kaffe og brød

10.00-10.10 Velkomst og introduktion til seminaret

10.10-11.00 Status på den aktuelle situation: Flere og flere internationale grupper kommer til Danmark. Siden maj 2016 har vi set en vækst i skyderier og konfrontationer. Ligeledes har organisationer som Black Army og LTF markeret sig kraftigt, hvor de står bag narkohandel, afpresning og generel utryghed i de byer hvor de holder til. Hvordan forholder politiet sig til situationen? Hvilke anbefalinger har de til kommunale medarbejdere og civilsamfund?

11.15-12.30 Erfaringer fra tidligere bandemedlemmer. Hvordan opstår banderne, hvordan rekruttere de, hvordan kommer konflikterne ud af kontrol, hvilken indflydelse har konflikterne på de yngre på vej ind og hvordan kan konflikterne både fastlåse men også skubbe de ældre ud af miljøet.

12.30-13.30 Frokost

13.30-14.15 Top 600. Erfaringer fra Amsterdam Kommune, hvor man har formået at fængsle de mest aktive kriminelle og uroskabende samt at kombinere det med en indsats som hindre at nye grupper opstår.
Ved Amsterdam Politi og kommune

14.30-15.15 En personlig historie fra et tidligere ledende medlem af en bandegruppering i dialog med en afdelingssygeplejerske fra Sankt Hans. Afsoning i forskellige fængsler, en stigende vrede og radikaliseringsproces, indlæggelse på Psykiatrisk Center Sankt Hans.

15.30-16.00 Arbejdsmarkedet: Mange tidligere bandemedlemmer vil gerne ind i kokkefaget. Hvorfor er kokkefaget interessant. Hvilke strukturer og dynamikker giver kokkefaget og hvordan kan en arbejdsgiver overkomme de udfordringer som et tidligere bandemedlem står i. Oplægget er med en arbejdsgiver og et tidligere bandemedlem.

16.30-17.30 Paneldebat med udgangspunkt i dagens oplæg, diskussioner og spørgsmål fra salen

18.00 Aftensmad og network

Tirsdag 19.9

Dagens tema: Forebyggelse, exit og inddragelse af civilsamfund. Hvordan kan vi skabe fleksible muligheder i en tid hvor meget handler om straf?

9.00-10.00 Hvad mener vi, når vi taler forebyggelse og bekæmpelse? Dilemma ved at kunne navigere i mellem den politiske diskurs og praksis. Hvordan undgår vi, at de forebyggende initiativer falder ind under den hårde bekæmpelsesdiskurs? Ved professor Line Lerche Mørck, SSP og Nordsjælland politi.

10.15-11.00 Bandeudsatte drenge 15-18 årige: Bandernes stærkeste pull-faktorer og hvordan miljøet mister sin glans når de bandeudsatte unge drenge spærres inde på sikret institution. Oplægget bygger på et netop af sluttet Ph.d., hvor 17 anbragte unge er blevet interviewet.

11.15-12.00 Exitarbejdets kompleksitet: De mange udfordringer og hvordan man overkommer dem?

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.30 Workshops

Workshop 1 Exit: Cafe Exit og samarbejdet med kommuner og kriminalforsorgen

Workshop 2 Introduktion: Bandernes opstående historisk og i dag og hvordan kan man arbejde med bander når man har en forståelse for deres opstående og dynamikker.

Workshop 3 Bandekriminelle og diagnoser. Hvordan arbejder man med bandemedlemmer som er psykisksyge? Hvilke udfordringer har kommuner og kriminalforsorgen og hvordan kan en behandling have gode resultater i forhold til at hjælpe tidligere bandekriminelle videre i livet.

Workshop 4 Civilsamfund, kommune og det forebyggende arbejde.

Workshop 5 Writers Matter: Cultural Narrative Building through Writing
Professor Sami Adwan har udviklet Writers Matter programmet, som giver en motiverende tilgang til, at eleverne frit kan skrive om familieliv, fællesskaber, venner, frygt, håb, forventninger og forventninger. Studerende vedrører historier og livserfaringer fra andre elever i samme alder både i deres egen skole og i skoler i forskellige dele af regionen, som oplever livet på en anden måde. Denne strategi hjælper eleverne til at udvikle mere positive holdninger til andre, mere aktivt lytte til forskellige perspektiver og forhåbentlig rette negative billeder eller stereotyper, de har udviklet af naturen af ​​at leve i dette område af konflikt og had. Programmet er udviklet og brugt på skoler i Palæstina, Israel og på skoler i udsatte boligområder i Sverige, og bygger på “freedom writers” praktiseret i Los Angeles udsatte skoler, der er præget af race og bandekonflikter.

14.45-15.30 Afsluttende debat og opsamling

15.30-15.45 Farvel og tak

Tilmelding