Seminar om ekstremisme - forebyggelse og exit

Dato: 21. september 2017

"Forebyggelse og exit handler ikke kun om at hindre kriminalitet, men om at skabe inkluderende fællesskaber, som giver de unge, forældre, myndigheder og lokalsamfund nye handlemuligheder"

-Netværk du kan bruge i din hverdag

-Viden du kan bruge i praksis

Download brochure
Deltagere

Seminaret henvender sig til alle, der i deres arbejdsliv og dagligdag har berøring med det forebyggende og exit arbejdet. Vi ønsker at tænke i helhed og handle på tværs af praksisser for at opbygge et kendskab til hinandens praksis, samt en fælles forståelse for hvordan man kan arbejde med målgruppen.

Seminaret er særligt relevant for politi, SSP, Exit medarbejdere, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, pædagoger, inklusionspædagoger, socialpædagoger, klubmedarbejdere, ungdomsvejledere, psykologer, integrationskonsulenter, forskere, boligforeninger, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, frivillige, embedsmænd og politikere.

Indhold

Seminaret er sammensat af foredrag og paneldebatter ved professionelle og førende forskere, som arbejder med forebyggelse af udenforskab, konflikter, vrede, ungdomskriminalitet. Efter alle oplæg har du mulighed for at stille fremadrettede og kritiske spørgsmål om problemstillinger med direkte relevans for dit eget arbejde.
Arrangeret af Grundtvigs Højskole og Århus Universitet (Engage)

Pris: 1000 kr. eks. moms, inklusiv seminar og fuld kost. Tillæg ved overnatning. Hvis man tilmelder sig de to andre seminarer i denne uge vil man få 500 kr. i rabat.

Kontakt: Søren Lerche, kursusleder: soren@grundtvigs.dk Tlf. 50488192

Vi forbeholder os ret til ændringer

Program

Torsdag 21.9

Dagens tema: En helhedsorienteret indsats. Den aktuelle situation, de aktuelle indsatser, og hvordan lokale indsatser og civilsamfund kan forebygge ekstremisme, had og en polarisering af vores samfund.

8.00-9.00 Ankomst, indkvartering, kaffe og brød

9.00-9.10 Velkomst og introduktion til seminaret

9.10-10.00 En opdatering på den aktuelle trusselssituation, hvordan bør vi forebygge radikalisering og en polarisering af vores samfund?
Ved PET og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

10.15-11.30 En personlig historie om radikalisering ind i et voldeligt islamistisk miljø og vejen ud.
Ved en person der var involveret i en af de store terrorsager i Danmark.
En personlig historie om radikalisering ind i et voldeligt højreekstremistisk miljø og vejen ud.
Ved et tidligere ledende medlem af English Defence League.

11.45-12.30 Personlig historie. Er islam roden til had og vold? Skal man fralægge sig religion for at være afradikaliseret? Den personlige historie omhandler vejen ud af bandekriminalitet og ind i ekstremisme, vrede og had. Hvordan kan religion både bruges til at radikalisere, mens senere i processen være et fredeligt holdepunkt i vejen ud af kriminalitet. Hvordan kan behandlingssystemet acceptere og bruge religion som et værktøj til at hjælpe deres klienter videre i livet?
Ved tidligere ledende bandemedlem og ekstremist i dialog med Rasmus Bo Greve Pedersen afdelingsleder fra Psykiatrisk Center Sankt Hans.

12.30-13.30 Frokost

13.30-14.15 En kommunal helhedsorienteret indsats i forhold til radikalisering.
Ved Kasper Fisker Stabsleder i Albertslund Kommune og leder af RAN LOCAL Working Group. EU’s Radicalisation Awareness Network (RAN).

14.30-15.15 Lokalsamfundet, skolen og familien – skal man samarbejde med religiøse organisationer?

15.30-16.15 Opsamlende debat og spørgsmål: Hvordan forebygger vi radikalisering lokalt.

16.15-16.30 Farvel og tak

Tilmelding