Politik

Fra efteråret stiller vi skarpt på vores hovedfag (A-fag), der bliver gennemgående igennem hele dit ophold og dermed kommer til at have mere tyngde i dit skema. Som en del af hvert hovedfag vil der være temauger eller studieture, besøg af spændende gæstelærere og ture ud af huset, bl.a. til København.

Yderfløjene har fremgang, det så vi også herhjemme ved folketingsvalget i 2015. I en tid hvor politik polariseres, er politisk forståelse på tværs af forskelle virkelig vigtigt. Det samme er demokratisk deltagelse.

Begge dele bliver du bedre til i dette fag.

Vi dykker ned i de mange politiske lag, der former vores samfund. Fra det helt lokale – ikke mindst kommune- og regionsvalget, som vi vil engagere os i til november – over Folketinget og til EU og til sidst det globale niveau i FN.

De aktuelle politiske sager smækkes på bordet til debat og vi vil møde folk, der selv har fingrene i den politiske bolledej for sammen at blive klogere på det samfund, vi er en del af.

Et samfund, som vi vil prøve at påvirke under den gamle parole: Tænk globalt, handl lokalt. Først på Ungdommens Folkemøde og senere i jeres egne projekter.

I midten af september tager vi fire dage til Flensburg og dykker ned i det tyske valg til Forbundsdagen – det vigtigste parlamentsvalg i Europa. Vi skal bo på dansk mindretalshøjskole og mødes med partier. Du kan støtte det parti, du vil og gøre en forskel for det, du tror på.

Hjemme på højskolen vil vi veksle mellem oplæg, lidt læsning, film- og tv-klip og diskussion. Vi kaster os også ud i rollespil, hvor vi forhandler en økonomisk aftale og hvor vi forsøger at sikre verdensfreden i FN’s Sikkerhedsråd.

Om onsdagene har vi en hel dag sammen, hvor vi kan komme helt i dybden med en sag eller et rollespil. Eller tage ud af huset og besøge spændende folk og steder, fx Christiansborg, interesseorganisationer, rådhuset, EU-kommissionens repræsentation i København, ambassader eller museer.

Underviser: Peter Westermann