9. februar: Mirco Reimer-Elster om Præsidentvalget i USA (Primary New Hampshire)

Mirco Reimer-Elster er født i 1986. Uddannet Cand.mag. i American Studies fra Syddansk Universitet. Han er forfatter til bogen `Verdens Vigtigste Alliance – Tyskland og USA siden genforeningen`. Derudover underviser Mirco Reimer-Elster i amerikansk historie på Syddansk Universitet og Grundtvigs Højskole.

"Jeg er født og opvokset i det danske mindretal i Sydslesvig og har fra en tidlig alder haft en interesse i internationale, særligt amerikanske og tyske samfundsforhold. Udover at have boet i Tyskland har jeg arbejdet og læst i Storbritannien, Østrig og USA. Jeg tror på, at et internationalt udsyn ikke kun er nødvendig i vores globale tidsalder, men også en forudsætning for at man forstår sit eget land. Som den amerikanske sociolog Seymour Martin Lipset engang skrev, "those who only know one country, know no country.”

Mirco Reimer-Elster holder d. 9. februar et foredrag om det kommende præsidentvalg. Eller mere præcist om de indledende øvelser med primary New Hamphire. Han vil analyserer den kommende valgkampagne, komme ind på de udfordringer, der vil møde præsidentkandidaterne i deres kamp om verdens vigtigste embede.

Offentlig arrangement: Alle er velkomne 
Sted: Grundtvigs Højskole i foredragssalen
Tid: 9. februar kl. 19.30
Entre: 50 kr (incl kaffe og kage)